Περίθλαση

Εκτύπωση
Κατηγορία: Βίντεο
Προβολές: 714

Εκτέλεση ? Βιντεοσκόπιση πειραμάτων:

 Περακάκης Χαράλαμπος, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ

Επεξεργασία Βίντεο, Εγγραφή DVD:

Συσκάκης Δημήτρης, Φυσικός

Λεκάνη Κυματισμών

ΕΚΦΕ Λασιθίου

Άγιος Νικόλαος

Σχολικό έτος 2004-05

 

1ο Βίντεο

Περίθλαση επίπεδων κυμάτων σε εμπόδιο


1ο Βίντεο

Περίθλαση επίπεδων κυμάτων σε σχισμή