DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Παραχώρηση απαγωγών σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη:
- το υπ’ Αριθμ. Γεν. Πρωτ.: 10053/26-07-2019 έγγραφο του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών
και Τεχνολογικών Επιστημών, Καθηγητή Νικόλαου Χανιωτάκη,
- την πρόταση του κ. Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης,
Καθηγητή Παναγιώτη Τσακαλίδη
και έπειτα από συζήτηση,
α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α ι ε γ κ ρ ί ν ε ι
την παραχώρηση τεσσάρων (4) παλαιών απαγωγών, που είναι σε αχρηστία και βρίσκονται στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης επί της Λ. Κνωσού, προκειμένου να διατεθούν για τις
ανάγκες σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Σημειώνεται ότι η απεγκατάσταση και η μεταφορά τους θα βαρύνει αποκλειστικά την Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Η παράδοση των απαγωγών θα γίνει με ευθύνη του Κοσμήτορα της
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Καθηγητή Νικόλαου Χανιωτάκη.
........................................
Απόσπασμα πρακτικών
Ρέθυμνο, 01-08-2019
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης
και α.α.
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού,

 

Copyright © 2020 ΕΚΦΕ Λασιθίου.